Služby

Hydroizolace spodních staveb

Hydroizolace spodních staveb je nezbytná pro ochranu před vodou (tlakovou, gravitační), vlhkostí a radonu.

Hydroizolace balkónů

Hydroizolace balkónů je nezbytným krokem pro ochranu proti vlhkosti a zajištění dlouhodobého a bezproblémového užívání balkónových ploch.

Hydroizolace teras

Hydroizolace teras je nezbytným prvkem pro ochranu proti vodě a vlhkosti a zajišťuje dlouhodobou trvanlivost a funkčnost terasy.

Hydroizolace rovných střech

Hydroizolace rovných střech je důležitým prvkem pro ochranu budov před pronikáním vlhkosti a zajišťuje jejich dlouhodobou stálost a odolnost v nepříznivých podmínkách.

Hydroizolace šikmých střech

Správně provedená hydroizolace šikmých střech zamezí pronikání vlhkosti a zabezpečí suché a bezpečné prostředí v interiéru budovy.

Zateplení střech

Zateplení střech je důležitým krokem k udržení tepelného komfortu a snížení energetických nákladů v budovách.